Hot Pads

 • CSS678 – ITH Snowman Hotpads 2
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $25,00
 • CSS670 – ITH Magical Spider Webs
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $25,00
 • CSS647 – Pumpkin Pot Holders
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X10
  $25,00
 • CSS570 – ITH Cupcake Potholders
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $20,00
 • CSS547 – Scarecrow Trivets
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $25,00
 • CSS531 – ITH Hot Pads with Applique Sunflowers
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $25,00
 • CSS527 – Pie Hotpads & Towel Designs
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $25,00
 • CSS509 – ITH Nutcracker
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $20,00
 • CSS508 – ITH Snowman
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $20,00
 • CSS507 – ITH Mrs Santa
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $20,00
 • CSS506 – ITH Santa
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $20,00
 • CSS491 – Owl Hot Pads
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $25,00
 • CSS478 – St Patrick’s Hot Pads / Mug Rugs
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $20,00
 • CSS448 – Patriotic Hot Pads
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $20,00
 • CSS427 – Snowman Hot Pads
  Hoop Size: 5X7 6X8 & 8X8
  $25,00
 • CSS380 – Pumpkin Hot Pads
  Hoop Size: 5X7 & 6X8
  $25,00
 • CSS361 – Owl Hot Pads
  Hoop Size: 5X7 & 6X8
  $25,00
 • CSS344 – Chef Hat Hot Pads
  Hoop Size: 5X7 & 6X8
  $20,00